دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مهربان
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

مهربان

ایمان دارم که صد سال دیگر نه من و نه تو زنده نیستیم

قطعا مرده ایم

شکی ندارم که معجزه زندگی ابدی برای من و تو وجود نخواهد داشت

پس حالا که اینطورست بهتر است من و تو  با هم مهربانتر باشیم

من کیستم

خریداری که از تو سبزی خریدم اگر من و امثال من در ان هفته از تو سبزی نمیخریدیم سبزی هایت خشک و پلاسیده و دور ریخته میشد و تو ضرر میکردی  و من هم به سبزی نیاز دارم

من کیستم

عابری پیاده که از عرض خیابان رد میشوم و تو اگر به من بزنی و تصادفا ماشینی که سوار ان شده ای من را مضروب کند باید دیه بدهی و ضرر میکنی  و من هم باید از عرض خیابان رد شوم

من کیستم

بیماری که برای تشخیص بیماری ام به تو مراجعه میکنم و ویزیت میپردازم تا تو با خرج کردن این مبالغ ویزیت زندگی کنی  و من هم نیاز به معالجه دارم

من کیستم

ارباب رجوعی که از قبل مالیاتی که پرداخت میکنم تو دریافتی خواهی داشت تا سدجوع کنی و من هم باید مالیات بپردازم

پس من به تو نیاز دارم و تو به من و

صد سال دیگر هیچکدام زنده نیستیم

آیا این دردناک نیست که من یا تو با نامزدمان مهربانتر از زنمان صحبت میکردیم

ایا این تامل برانگیز نیست اگر با پسر همسایه بهتر از فرزندخودمان صحبت کنیم

ما را چه شده است

ما را چه میشود

پس با هم مهربانتر باشیم

برای من بهتر است

برای تو بهتر است

چون ما در افرینش از یک گوهریم