دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
خسرو
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

خسرو

هر سال درهفتم امرداد ماه سال 1363 هجری شمسی  به یادم می افتد زمانیکه در گرگان مزرعه نمونه ارتش خدمت نظام بودم و تلفن زدند که خواهر زاده ام در جبهه شهید شده است به تهران عزیمت ودرنزدیکیهای منزل پدری اش حجله ای را دیدم که همسایه ها به رسم خودشان برپاداشته بودند و عکسهایی را هم به ان چسبانده بودند بی اختیار بغضم ترکید و یادم امد که جوانی رعنا که در تلاش معاش و در جنگ با فقر به مصاف دشمن بعثی رفته و جان شیرینش را فدای این خاک گهر اگین نموده است و چه جوان رعنایی که درک بسیار بالایی داشت و میفهمید و نیز می اندیشید ورزشکار بود و قوی چشم ودل پاک بود و مسئولیت پذیر با وجدان بود و فامیل دوست و نترس و بسیار نترس بچه ی محل بود و رفیق دوست . هنوز هم بعد از سالها اگر از گذرشان عبور کنی و نامش را در نزد پا به سن گذاشته ها بیاوری چشمانشان نمناک میشود که فروزان اختری بود در اسمان شجاعت و ایثار

سلامت باشید