دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
اندازه گیری ازت آزاد ( TVN )
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

 

اندازه گیری ازت آزاد  (   TVN )

مواد ووسایل مصرفی: 1- 10گرم نمونه کاملا آسیاب شده   2- کاتالیزور اکسید منیزیوم   3- آب مقطر

 4- اسید بوریک4%حاوی معرف توشیرو   5- اسید سولفوریک2/0نرمال    6- ست تقطیر پروتئین

7- چرخ گوشت برای چرخ کردن نمونه های گوشت

روش کار

10گرم نمونه کاملا آسیاب شده را(نمونه گوشت باید چرخ شود)درلوله مخصوص پروتئین ریخته و2گرم کاتالیزوراکسید منیزیوم اضافه می کنیم.لوله را در دستگاه تقطیر قرار داده و طبق برنامه حداقل90سی سی آب مقطر به نمونه اضافه می شودو به مدت4دقیقه می جوشد در اثر حرارت ازت آزاد نمونه تقطیر شده و در بشری که محتوی 60سی سی اسید بوریک 4% است وارد می شود وبه مدت4دقیقه این عمل ادامه می یابد در اثر تشکیل بورات آمونیوم رنگ سبز حاصل می شود (در صورت پایین بودن ازت آزاد نمونه رنگ سبز بطور کامل مشهود نمی گردد و تغییر رنگ ناچیز است) نهایتا پس از اتمام جوشش نمونه محصول تقطیر با اسید سولفوریک2/0نرمال تیتر می گردد.نهایتا در بشر بورات آمونیوم رنگ سبز زایل شده و مجددا رنگ بنفش حاصل می گردد و PHبه مقدار اولیه خواهد رسید.در این مرحله تیتراسیون بطور اتوماتیک متوقف می شودو پایان تیتراسیون است.مقدار TVNبرحسب میلی گرم در100گرم ماده غذایی طبق فرمول زیر محاسبه می شود. 

1000× 14 / 0 × نرمالیته اسید × مقدار اسید سولفوریک مصرفی

مقدارTVNاستاندارد برخی از مواد غذایی وخوراک دام وطیوربر حسب میلی گرم در 100گرم ماده غذایی در جدول ذیل قید گردیده است

 

                 نوع نمونه

          TVN

گوشت قرمز تازه

حداکثر5/16

گوشت قرمز منجمد

حداکثر25

پودر خون و ماهی و گوشت

حداکثر120

کنجاله ها

حداکثر50

ماهی تازه

حداکثر25

ماهی منجمد

حداکثر35

کوسه ماهی

120-60

میگو

حداکثر50

دان آماده طیور

حداکثر15