دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
چرخ بازیگر
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

روزگارست اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد