دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
دوربین مرئی-دوربین نامرئی
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

در عکس بالا دوربین مرئی است

در عکس پایین دوربین نامرئی است

چرا؟!