دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
گزارش هفتگی
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

گزارش هفتگی

این هفته هم مانند هفته پیش با شنبه شروع میشود و با پنجشنبه ختم و روزجمعه هفته استراحت میکند و تعطیل است فرق عمده این هفته با هفته گذشته در این است که این هفته فقط جمعه که ادینه میگویند تعطیل است و 5 شنبه تعطیل نیست در این هفته هم قیمت توت فرنگی کاهش ولی شاتوت افزایش یافت ولی درخت توت حیاط محل تامین معاش همچنان بامدادان مشتری دارد و شامگاهان توضیح دهنده که سرخی پیراهن از توت است و از چیز دیگر نیست این درخت توت هم حکایتها دارد چه افرادی می امدند و صبح از ان توت میچیدند و ادعای چه کرامات و افاذاتی نمیکردند ولی اکنون نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان دنیا همین است برای خودش وفا ندارد چه برسد به وفا برای ما . از دیگر اتفاقات این هفته که البته اتفاق نیست و رویه جاریست این است که همچنان برای سبقت گرفتن از چاپلوسی و تملق استفاده میشود و بازار نابخردان سکه و بابخردان کساد و از رونق افتاده است و بر تعداد فیلترهای سیگار محل گذر چند تایی اضافه شده است . در اوایل هفته از بازیگران سریال ستایش که این روزها عصرهای جمعه مردم را سرکار گذاشته است تقدیر شد ولی مابالاخره نفهمیدیم که طول استین پیراهنهای استین کوتاه چند سانتیمتر باشد و اصولا کوتاهی چند سانتیمتر است چون در این مراسم که از خود خود  TVنشر شد وقتی هنرپیشه مرد دوم فیلم که ما هفته پیش برای مرگ نابهنگامش اشک ریختیم خوشبختانه سر و مر و گنده به بالای سن رفت تا جایزه بگیرد طول استین پیراهنش کمتر از یک وجب بچه نابالغ بود و وقتی تشویقش کردند ما فهمیدیم که این میزان طول استین ظاهرا ایراد و اشکالی ندارد ولی فردایش فهمیدیم که اصاصا پیراهن استین کوتاه اشکال دارد . ایذا فهمیدیم که پوشیدن شلوار های ..... اشکال دارد ولی در همان برنامه دیدیم که یکی از الگوهای ما شلوار .... پوشیده بود

سلامت باشید