دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
دوستی
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

و به راستی این چنین است مخصوصا دوستیهای دوران کودکی که چون مسایل و منافع مالی در میان نیست خالصانه و پاک و بی الایش است و الایشهای حب جاه و مال و .... ندارد هرچه سن بیشتر میشود چون گستره معاشرت با افراد بیشتر میشود لذا الایشهای دوستی هم بیشتر میشود دوستی های جوانی ناپایدارتر از دوستی های کودکی و پایدارتر از دوستی های دوران بلوغ است . البته که دوست ان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی .