دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
گسترش خون
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

Blood Smear وسیله کار 1- دو عدد لام یک بار مصرف تمیز 2 - لوله موئینه ساده طرزتهیه گسترش خونی نمونه خون حاوی ماده ضد انعقاد EDTAرا به آرامی خوب مخلوط میکنیم یک قطره خون را بوسیله لوله موئینه در یک سانتیمتری انتهای لامA قرار میدهیم لبه لام دیگرلامB را با زاویه حدود 30 درجه بر روی قطره خون قرار می دهیم لحظه بعد خون سراسر روی لبه لام B یعنی فصل مشترک دولام انتشار می یابد اکنون لامB را با همان زاویه 30 درجه با یک فشارملایم وسرعت یکنواخت در سطح لام A به سمت جلوحرکت میدهیم اکنون گسترش خونی آماده است می گذاریم خون سطح لام خشک شود. سپس در حاشیه گسترس توسط مداد مشکی مشخصات بیمار را می نویسیم خون روی لام را با الکل متانول ثابت میکنیم . حالا گسترش خونی برای رنگ آمیزی آماده است. ویژگی گسترش خونی خوب این است که دوسوم(3/2) سطح لام را اشغال کند. پس گسترش خونی کوتاه ارزش پائینی دارد گسترش خونی مطلوب دارای مناطق ضخیم, متوسط, نازک می باشد انتهای گسترش خونی شعله شمعی باشد. انتهای گسترش های خونی ناصاف کج ونوک تیزبی ارزش تلقی می شود یک گسترش خونی نادرست باعث اشکال در تشخیص سلولهای خونی می شود