دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
بدون عنوان
ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

 

بدون عنوان

بجای انکه از دیگران ایرادبگیری دنبال راه حل بگرد

مذاکره و مصالحه بگومگوهارامیخواباند

بجای انکه عقده دلت را خالی کنی ابراز وجود کن

بجای انکه مشکلات را نادیده بگیری انها را حل کن

اگرمیخواهی دیگران باتوکناربیایند انها را کنترل نکن

از بایدها بپرهیز چون خوشحالی تودرگرو انعطاف است

وقتی کارها خوب پیش نمیرود دنبال راه حل بگرد

معذرت خواهی کافی نیست اعمال و رفتارت را عوض کن