دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
طاعون گاوی در کشور ریشه کن شد
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

طاعون گاوی در کشور ریشه کن شد
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با اقدامات زیر بنائی دامپزشکی کشور بیماری طاعون گاوی بصورت جهانی درایران نیز ریشه کن و گام مهمی در سلامت انسان و دام برداشته شد.
1390/3/22 به نقل از سایت سازمان دامپزشکی کشور در یکشنبه

اکنون که بیماری طاعون گاوی در سطح جهان ریشه کن شده است نشان از توانمندی واکسیناتورهای گمنام دامپزشکی دنیا از جمله ایران دارد و جادارد که تندیس ان واکسیناتوری که در جریان شیوع بیماری طاعون گاوی در سالهای ماضی در هنگام واکسیناسیون جانش را از دست داد در محلی مناسب نصب شود