دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
کتاب عمر
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

کتاب عمر

پیری رسید و عهد جوانی تباه شد

ایام زندگی همه صرف گناه شد

بیراهه رفته پشت به مقصد همی روم

عمری دراز صرف در این کوره راه شد

وارستگان به دوست پناهنده گشته اند

وابسته ای چو من به جهان بی پناه شد

خودخواهی است و خودسری و خودپسندی است

حاصل زعمر انکه خودش قبله گاه شد

دلدادگان که روی سپیدند پیش یار

رنج مراندیده که رویم سیاه شد

افسوس برگذشته بر اینده صدفسوس

ان را که بسته در رسن مال و جاه شد

از نور رو به ظلمتم ای دوست دست گیر

ان را که روسیه به سراشیب چاه شد

دیوان اشعار امام خمینی (ره )