دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
بیماری بروسلوز- تب مالت -سقط جنین واگیر BRUCELLOSIS
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

بیماری بروسلوز در دام و انسان باعث عوارض بهداشتی فراوانی میشود علامت قرمز روی گوش دام نشان میدهد که این دام واکسن بیماری تب مالت دریافت کرده است لذا ممکن است  ناقل بیماری تب مالت به انسان نباشد