دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مراسم
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

شرکت در مراسم نمازخانه اداره  نفر اول دست چپ با تسبیحی قرمز در دست چپ