دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
من برمیخیزم
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

من برمیخیزم

من برمیخیزم

 چراغی در دست

چراغی در برابرم

زنگار روحم را صیقل میدهم

ایینه ای برابر ایینه ات میگذارم

تا از تو ابدیتی بسازم

من برمیخیزم

وسلام میکنم

به ان فرزند نیکو اتیه ای

که حرف مادرش را برتر و بالاتر از حرف همسرش میداند

در هر حال

در هر زمان

در هر مکان

سلام میکنم

به ان فرزند خوش اقبالی که

با عمل یاد میدهد به

فرزندش که به

پدر و مادر باید احترام گذاشت

سلام میکنم

به ان مدیر عاقبت بخیری که

 با احترام به پیشکسوتان

وبه مدیران قبلی

یاد میدهد

که به او بعد از عزل

میزی بدهند و صندلیی

در همان مکان

و سلام میکنم

به بزرگی که

خاک میپاشد

به صورت متملقین

و چاپلوسان

و بادمجان دور قاب چینانی

که محاصره اش کرده اند

فقط حالا

و نه فردا

که از تخت بر افتد

فردایی که از مهتری

به کهتری رسد

و درود میفرستم

به ان بزرگوار مردی که مردانه

سالها بر بالین زن بیمارش پرستاری کرد

نه ان مردی که نابخردانه رها کرد زن معصوم بیمارش را

نه ان مردی که رها کرد زن معصوم نازایش را

...........

.........

...................

 

 

سلامت باشید