دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
حکایت ان مرد و گاومیش هایش
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

حکایت ان مرد و گاومیش هایش

در سالهایی دور که سموم ضد کنه مورد مصرف در دامها در مقطعی گران شده بود دامداران برای مبارزه با کنه و شپش روی دامها سر خود از روشهایی من در اوری استفاده میکردند برای نمونه یکی از دامداران چندین اسپری پیف پاف را که برای از بین بردن مگس در منازل از ان استفاده میکنند خالی کرده بود  دامدار دیگری هم که دارای چند راس گاومیش بود از بازار سموم ضد افات انباری که بصورت قرص میباشد خریداری و دامهای خود را از طویله خارج و این قرصهای خیلی زیاد را در طویله خود گذاشته بود ناغافل از اینکه مابین طویله او و طویله همسایه که ساختمان هر دو گلی بود شکاف بزرگی از زمانهایی دور وجود دارد که باعث میشود مابین دو طویله تبادل هوا انجام شود ماحصل اینکه این کار باعث شده بود که گاومیشهای طویله همسایه مسموم شده بودند