دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
حکایت حمام گوسفندان
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

 حکایت حمام گوسفندان

 خاطر نشان میسازد که برای ازبین بردن کنه ها و شپش های روی پشم گوسفندان انها را در گودالی پر از اب و سم غوطه ور میکنند که این گودال سیمانی را حمام میگویند

تازه استخدام شده بودم ودر اداره دامپزشکی یکی از شهرستانها کار میکردم هنوز مقامات مختلف شهر را بخوبی نمیشناختم روزی رئیس اداره را که مدرک دیپلم نظام خیلی قدیم را داشت و احتمالا دوره ای شش ماهه را دیده بود برای مراسم افتتاح اولین حمام ضد کنه دعوت کرده بودند بعد از شرکت در مراسم و بازگشت به اداره تعریف کرد که در خارج شهر در کنار جاده ارتباطی ان شهر به شهری دیگر حمام ضد کنه بزرگی را که با بودجه ای هنگفت ساخته شده بود با حضور مقامات مختلف شهرستان و مدعوینی از استان و حتی دو نفر از سکنین شهرستان شاغل در پایتخت افتتاح کرده و در طی مراسم افتتاح گوسفندانی را نیز از اب حمام محتوی سم رد کرده و کلی برای مردم دامدار سکن روستاهای اطراف سخنرانی کرده و از مزایای حمام ضدکنه دامها در از بین بردن کنه ها و شپشها داد سخن داده بودند فردای روز افتتاح حمام با خبر شدیم که اداره محترم محیط زیست شهرستان با یک نامه دوخطی دال بر اینکه اب و سم خروجی از حمام وارد ابهای زیر زمینی ودر نهایت قاطی اب مشروب شهر میشود و سازندگان حمام ضد کنه قبلا با محیط زیست هماهنگی نکرده بودند حمام ضد کنه را تعطیل نمود البته بعدها من این حمام را بازدید کرده و انرا برای تشریح مبحثی از درس عملی انگلشناسی و بیماریهای انگلی رشته کاردان دامپزشکی و نیز درس دامپروری عمومی لیسانس کشاورزی کاملا مناسب تشخیص داده و هر سال دانشجویان را به بازدید از این حمام همراهی میکردم این حمام ضدکنه هنوز هم در محل موجود و از نظر اسلوب حمام کاملا خوب و مناسبی است و میتوانست مورد استفاده هم قرار گیرد اگر که در محل دیگری و متعاقب استعلام از کل ادارات ذیربط ساخته میشد