دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
لطف عالی مستدام
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

لطف عالی مستدام

دیروز عصر پیاده رفته بودم روزنامه بخرم در پیاده رو ارام آرام راه میرفتم به قسمتی رسیدم که عرض پیاده رو فقط برای عبور یک نفر جاداشت جلو من یک خانم با بچه خردسالش راه میرفت  نشان میداد که بچه به حرف مادرش گوش نمیدهد و نمیخواهد با او راه بیاید به نزدیک انها که رسیدم به محضی که ان خانم محترم احساس کرد که فردی پشت سرش است بدون اینکه نگاهم کند یا راه و فرصت بدهد تا رد شوم به ترکی جمله ای به بچه اش گفت که معنی و مفهوم ان این بود که دستت را به من بده و راه بیا وگرنه به عمو میگویم تورابخورد ! ؟