دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
PUT THE CART BEFORE THE HORSE
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

گیج شدم اصلا نمیدانم سر در نمی اورم BEATS ME-

مثل اینکه طرف سوراخ دعا را گم کرده BARK UP THE WRONG TREE

 و لقمه بزرگتر از دهانش برداشته
BITE OFF MORE THAN ONE CAN CHEW

 و بدون تدارک قبلی کار ها را انجام میدهد PLAY IT BY EAR

 بزنم به تخته 
KNOCK ON WOOD

 وقتی کم می اورد بد جوری صغری کبری میچیند و حاشیه میرود BEAT ABOUT THE BUSH.

کسی هم نیست او را از رویا بیرون اورد COME DOWN TO EARTH.

 و بگوید بد جوری سرنا را از سر گشادش میزنی و ملانصرالدینی عمل میکنی PUT THE CART BEFORE THE HORSE

سلامت باشید