دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
سلامان و ابسال
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

در ستایش خداوند از سلامان و ابسال عبدالرحمن جامی

 

 

ای به یادت تازه جان عاشقان

زاب لطف تر زبان عاشقان

از تو بر عالم فتاده سایه ای

خوبرویان را شده سرمایه ای

عاشقان افتاده ان سایه اند

مانده در سودا از ان سرمایه اند

تا زلیلی سر حسنش سر نزد

عشق او اتش به مجنون در نزد

تا لب شیرین نکردی چون شکر

آن دو عاشق را نشد خونین جگر

تا نشد عذرا زتو سیمین عذار

دیده ی وامق نشد سیماب بار