دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
من و سوسک و مالاتیون
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

من  و سوسک  و مالاتیون

سال 1355 هجری شمسی در شهر ارومیه فعلی  رضاییه قبلی و چیچست  پیشین  خانه ای مشتمل بر دواطاق را به مبلغ 1500 ریال وجه رایج مملکتی اجاره کرده بودم انزمان هر برج سه هزار ریال بعنوان کمک هزینه تحصیلی و 2500 ریال بعنوان کمک هزینه مسکن از دانشگاه میگرفتم بلیط خط واحد یکریال و بلیط سینما 15 ریال بود – در سلف سرویس دانشگاه صبحانه را به مبلغ 7 ریال و ناهار را به مبلغ 20 ریال و شام را بعد از خرید ژتون 15 ریالی تناول میکردیم در خانه ای که سکونت داشتم از سقف ان گاهی سوسک به پایین می افتاد . با مشورت از مغازه ای سمی خریدم که روی برچسب ان نوشته بود مالاتیون و سپس نوشته بود علامت مسمومیت بزرگ شدن مردمک چشم است . اب باش کوچکی هم خریدم و در خانه سم را با اب قاطی و در بالای سرم روی سقف چوبی پاشیدم و بعد از پایان کار وقتی میخواستم دست و صورت خود را بشورم در جلو ایینه نگاهی به خود انداختم  ای دل غافل مردمک چشمم بزرگ شده بود بلافاصله خانه را ترک و خود را با تاکسی به درمانگاه شیر و خورشید قبلی و مطهری فعلی رساندم و ضمن نشان دادن ظرف سم ماوقع را گفتم و مداوا شروع شد من مسموم شده بودم ساعتی بعد سر و مر و گنده از درمانگاه خارج و به خانه برگشتم و سوسکهای افتاده از سقف را جاروب و برای ساعتی پنجره ها را باز کردم تا بوی سم خارج شود

سلامت باشید