دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
رنگ
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

رنگ

حتما با من هم عقیده اید که استفاده از رنگ برای دیده شدن است و هرچه از رنگهای بیشتری بخواهیم استفاده کنیم برای این است که میخواهیم بیشتر دیده شویم و بعبارت دیگر هرچه از رنگهای بیشتری استفاده کنیم میخواهیم دیگران را تحت تاثیر رنگ قراردهیم تا سایر موارد را نبینند و اگر این مطلب را بگذاریم کنار این جمله که اگر دست سفیهان را باز بگذاریم لباسهای چندین و چند رنگ میپوشند انهم در جایی که اصلا ضرورتی ندارد حالا اگر در مجلسی همه خواستند خود را نشان دهند و لباسهای الوان پوشیدند ان دیگر بحث مجزایی است .ولی در حالت متعارف بهتر است از رنگهای کمتری استفاده شود در کتابت هم به همین شیوه است کودکان در مقایسه با بزرگسالان از رنگهای بیشتری استفاده میکنند حالا اگر بزرگسالی رادیدیم که در نوشتن  هرگونه نوشتنی( البته منهای نقاشی که ان مقوله ای دیگر است ) از رنگهای بیشتری استفاده کرد باید فرض را براین بگذاریم که این بزرگسال هنوز در سنین کودکی مانده است .این قضیه بمانند سایر مواردیست که اشخاص ممکنست انجام دهند بطورمثال ظاهر خودرا به اشکال عجیب و غریب دراورند که برای ان است که عیوب دیگر خودرا بپوشانند – یکی را میشناسم که ظاهر نامتعارفی از نظر طول زلفین و اندازه های ریش و سبیل برای خود ایجاد کرده بود که هرکس او را میدید در واقع ظاهرش جلب توجه میکرد روزی از او علت این ظاهر را خالصانه پرسیدم خیلی راحت و صادقانه جواب داد که فلانی گوشهایم بزرگست باید انها را با موهای سرم بپوشانم و ..... از صداقتش مبهوت شده و از سوالم پشیمان شدم