دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
درمان بیماریهای روحی و جسمی با عشق
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

درمان بیماریهای روحی و جسمی با عشق

در ادبیات فارسی برای این مسئله شواهد زیادی ذکر شده است از جمله

 

از زبان ملای روم

هرکه را جامه زعشقی چاک شد

اوزحرص و جمله عیبی پاک شد

شادباش ای عشق خوش سودای ما

ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما

ای تو افلاطون و جالینوس ما

ویادرجایی دیگر

از محبت تلخها شیرین  شود

از محبت مسها زرین شود

از محبت دردها صافی شود

از محبت دردها شافی شود

ویا از زبان حافظ

هرکونکاشت مهر وزخوبی گلی نچید

در رهگذارباد نگهبان لاله بود

وباز مولانا میفرماید

علت عاشق زعلتها جداست

عشق اصطرلاب اسرار خداست

 

وبه راستی عشق اصطرلاب اسرار خداست

و چون چنین است

پس جواب این سوال  خوشبختی چیست و خوشبخت کیست

شاید این باشد

خوشبختی عشق است و خوشبخت عاشق است

و شاملو چه نیکو میفرماید

ای عشق آی عشق چهره ی آبی ات  پیدانیست