دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
churchill
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

·                                 انسان بدبین در هر فرصتی بدنبال مشکل می گردد و شخص خوش بین در هر مشکلی یک فرصت جدید را جستجو می کند. (چرچیل)