دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
دلتنگی
ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند

چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند

صد شربت شیرین زلبت تشنه دلان را

 نزدیک لب ارند و چشیدن نگذارند

بخشای بر ان مرغ که خونش گه بسمل

برخاک بریزند و تپیدن نگذارند

گفتم شنود وعده دیدار تو گوشم

ان نیز شنیدم که شنیدن نگذارند