دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
یاران
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

یاران به موافقت چودیدارکنید

 باید که زدوست یادبسیار کنید

چون باده خوشگوار نوشید به هم

نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید