دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
وفات مدیر
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

یکی از خبرهای بسیار ناگواری که در مدت اقامت در کشور قزاقستان شنیده و خیلی ناراحت شدم خبر وفات اقای مهندس خالدی یکی از مدیران عامل سالهای پیش مزرعه نمونه در گرگان بود مقاماتی از ایران برای بازدید کشتارگاهی در قزاقستان امده بودند در بین حرفهایشان فهمیدم که یکی از این مقامات قبلا در مزرعه نمونه مدیر عامل بوده وقتی از مهندس خالدی ذکری رفت گفتند مرحوم شده خیلی ناراحت شدم خدایش رحمت کناد مدیر توانایی بود در فاصله سالهای 61 الی 63 که افسر وظیفه بودم و در مزرعه نمونه کار میکردم مدیر من بود و مدیر بسیار قدری هم بود و توانا  خدمات شگرفی انجام داد و ادم صادقی تشخیص دادم وقتی جلسات دعای کمیل تمام میشد چشمانش از شدت گریه قرمزتر از بقیه بود سه شنبه شبها برای ما کارکنان مزرعه نمونه که محل سکونت مان هم همانجا بود و سی و چند نفری بودیم کلاس قرائت قران گذاشته بود در این کلاس خیلی چیزها یاد گرفتم شش ماه اخر خدمتم ایشان جایش را به فرد دیگری داد انزمان فهمیدم که مدیریت چیست -15 سال بعد به خدمتشان در کشت و صنعت مهاباد رسیدم و از محضرشان کسب فیض کردم خداوند ایشان را بیامرزد خدمات شایانی انجام داد