دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
بس اسان مینمود اول غم دریا به بوی سود غلط کردم که یک موجش به صد گوهر نم
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی