دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
لودگی
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

یکی از همکاران صاحب منصب مطلب مردم چه میگویند را با ایمیل برایم ارسال فرموده بود که در وبلاگ اورده ام پشت بندش یکی دیگر از دوستان از سایت ترانه ها عکوس beautiful  womenرا ارسال نموده بودمیخواستم یکی از جوابهای زیر را به ارسال کننده محترم مردم چه میگویند بدهم

الف-پاشودرب اطاقت را ببند و این عکسها را نگاه کن چکارداری مردم چه میگویند تو که قبلا اینجوری نبودی

ب-به جای اینکه گوش به حرف مردم دهی یواشکی این عکسها را نگاه کن و بعد انها را حذف و deletو نابود کن هم از دسکتاب و هم از سطل اشغال لب تابت

ج-اگر یکی از صاحبان عکسها را داشتیم چه باک از اینکه مردم چه میگویند

د- در دروازه را میشود بست ولی در دهان مردم را نمیشود بست

ه-اگر گوش به حرف مردم نمیدادی تاحالا یکی از اینها را داشتی

از ترس هیچکدام از جوابها را ندادم و عکوس را بعد از تماشا حذف کردم گاهی وقتها ترس ناجیست-سلامت باشید