دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
باز هوای وطنم ارزوست
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

در طول عمرم تاکنون با افراد زیادی نشست و برخاست داشته ام از هر قوم و قبیله  عرب و عجم -ترکمن و بلوچ شمالی و جنوبی –وزیر و وکیل    چادرنشین و یکجانشین و خوش نشین و کپرنشین حتی با فردی همصحبت شده ام که تاکنون به شهرنیامده است و یا مردی که زدن ادکلن به صورت را کاری مردانه نمیداند ولی وجه مشترک تمام این افراد حتی عامیترینش در ایران ان افرادی که برخورد کرده ام باهوشتر تیزتر و زرنگتر وداناتر از قومیست که حالادر دیارغربت دربینشان زندگی میکنم مردمان سرزمین من بسیار باهوشتر و داناتر از اینها هستند اصلا قابل مقایسه نیست زنان و مردان سرزمین من بسیار درک بالاتری دارند – این قوم  اب دارند به فراوانی ولی برای پاکی و طهارت از ان استفاده نمیکنند پوشاک دارند و لی با ان خودرا نمیپوشانند- قاشق دارند ولی برای کشیدن غذااز وسط سفره هرکس از قاشقی که به دهان برده استفاده میکند دریغ از قاشقی که در ظرف غذای وسط سفره بگذارند- برای این است که

مردمان

سرزمین

 من

 شایسته ترینند