دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
روز جهانی کارگر گرامی باد
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

روز جهانی کارگر بر کارگران زحمتکش گرامیباد  خداقوت بازوانتان پرتوانتر باد