دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
اولین ها
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

اولین روزی که به دنیا امدم یادم نیست

اولین روزی که عکسم را گرفتند در سن 5 سالگی بود که عکاس به خانه مان امد و یک عکس خانوادگی گرفت به واسطه عجله ای که نمیدانم چرا پیش امده بود زیر پیراهنم را بالای پیراهنم پوشیده بودم

اولین روزی که میخواستم به مدرسه برای ثبت نام بروم راهم ندادند چون تا سن 6 سالگی چند روزی کم داشتم چند روز بعد با واسطه حل شد

اولین روزی که وارد کلاس اول ابتدایی شدم جزییاتش یادم نمانده چون سواد نداشتم تا یادداشت کنم

اولین روزی که یک پاکت نامه گرفتم یادم نمیرود انرا به خانه بردم و روز بعد به همان صورت دربسته برگرداندم چون در خانه کسی سواد نداشت که انرا بخواند و بعد یعنی بعد از دریافت سیلی از ناظم مدرسه فهمیدم که باید 5 تومان در پاکت به مدرسه بعنوان اعانه برمیگرداندم .

اولین سیلی که از یک پزشک دریافت کردم وقتی بود که اوریون گرفته بودم و از مدرسه من را به اداره بهداشت برای معاینه فرستادند پزشک میگفت با این وضعیت نباید به مدرسه میرفتم

اولین باری که خریدکردم ده شاهی معادل نیم ریال دادم و یک کیلو برف خریدم ودر داخل دستمال به خانه بردم تابستان بود .

اولین گلی که دریافت کردم از دختر همسایه بود گلی زرد که نقل ان برای دوستانم باعث انبساط خاطر شد

اولین روزنامه ای که خریدم روزنامه کیهان بود قیمتش هم یک یا دوریال بود انزمان از کیهان خوشم می امد

اولین هفته نامه ای که خواندم کیهان بچه ها بود

اولین ماهنامه ای که خواندم ماهنامه توفیق بود که عینکهای سه بعدی داشت

اولین سالنامه ای که خواندم سالنامه دنیا بود

اولین مطبوعات خارجی که خریدم مجله تایم بود به قیمت هفت تومان چیزی از ان نفهمیدم فقط از عکسهایش چیزهایی دستگیرم شد البته بسیار بیشتر از هفت تومان با ان پز دادم

اولین کتابی که از ادبیات خارجی خواندم کتاب خاک خوب نویسنده امریکایی پرل س باک بود

اولین کتابی که در ادبیات فارسی خواندم یکی از کتابهای ارونقی کرمانی به نام گلین بود

اولین باری که به کتابخانه عمومی شهر رفتم به همراه یکی از همکلاسیها بود که چون پول نداشتند تا بخاری روشن کنند عصرها تا جمع شدن کلیه افراد خانواده اش به کتابخانه گرم شهر میرفت.

اولین باری که سوار اتوبوس خط واحد شدم مسیر میدان شهر تا دانشگاه بود یک بلیط یک ریالی قبل از پیاده شدن به راننده دادم-