دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
نکته
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

 

 

If  you  are  good  at  something  never  do  it  for  free .

 

The  dark  Knight – Christopher Nolan

 

اگر در کاری تبحر دارید هرگز مجانی انجامش ندهید

 

این جمله را متاسفانه اکثر دکتران دامپزشک نمیدانند و برای همین هم هست که ارزشی که پزشکی در جامعه دارد

دامپزشکی ندارد چون پزشکان محترم اکثر قریب به اتفاقشان این جمله را کامل میدانند  چون یک فتق ساده را چنان در گیر واحد جراحی میکنند که انسرش ناپیدا در همان حال دامپزشک مظلوم سزارین یا رومینوتومی را وقتی انجام داد تازه باید منتظرباشد تا دامدار گرامی از پر قبایش بعد از دقایقی ویزیتش دهد – پزشکان کاملا کارشان درست است –تا ویزیت و حق العمل را نگیرند کار نمیکنند ولی چه بسیارند دامپزشکانی که ویزیت چند دوره قبل را هنوز از مرغداران گرامی یا دامداران گرامیتر طلب دارند

اصلا هم نمیخواهم نمک بر زخم دامپزشکان داروخانه  بپاشم

 –سلامت باشید