دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
روز جهانی زن بر زنان سرزمین مادری گرامی باد
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

هشتم مارس مصادف با روز جهانی زن است. این روز در سال 1975، از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است که ریشه در مبارزات تاریخی قرن نوزدهم زنان کارگر امریکایی برای افزایش دستمزد دارد.

این روز بر کلیه زنان سرزمین مادری ام گرامی باد.

راستش این روز در قزاقستان هم طی مراسمی برگزار میشود که از من هم دعوت شد که در این مراسم که زنان روس حضور دارند شرکت کنم . با نرمی و ملاطفت این دعوت را رد کردم

چرا

نه اینکه خوشم نیاید که در مراسمات شرکت کنم

بسیار هم خوشم می اید که در اجتماعات و مراسمات جشن و شادی و سرور شرکت کنم

بویژه اگر مراسماتی باشد که طراوتی و عطری هم به دریچه های قلبی وارد کند چه بهتر      ولی     -ولی

ولی زمانی هست که به جایی دعوت میشوی که میزبان اوقات کاری را با غیر کاری قاطی میکند مثلا در حالیکه لقمه غذایی برداشته ای و انرا در دهان گذاشته ای و مواظبی که استخوان را قورت ندهی و انرا بموقع  از دهان خارج کنی یکمرتبه میزبان فرصت را برای خودش غنیمت میداند و میگوید حالا نمیشود در کار دور این ماده یا تبصره را درز بگیری اگر بگویی باشه استخوان در گلویت گیر میکند اگر بگویی نه لقمه را از دست داده ای میمانی چکار کنی حالش هم نیست بگویی اخه مرد حسابی پدر امرزیده  حالا وقت صحبت از کارست یا وقت غذاخوردن

بهترین کار این است که به چنین مراسماتی نروی

ما باید یادبگیریم کار جداست- تفریح جداست –

اخر پدر امرزیده در وقت کار از کار صحبت میکنند ودر وقت تفریح از تفریح

تازمانی که این مرزبندی وجود ندارد بهترست تعدادی از دعوتها را رد کرد-البته ما که کسی نیستیم اگر روزی کسی شدیم و مصدر امری قرار گرفتیم باید اینکار را بکنیم

این بود که علیرغم میل باطنی دعوت به مراسم هشتم مارس را رد کردم

 چون

بالاخره

 گربه برای رضای خدا موش   نمیگیرد

شیمکنت

قزاقستان