دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
توفیق فکرکردن
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

 

فکرش را بکنید که چقدر بی فکرند اشخاصی که فکر می کنند همه کار از انها ساخته است به غیر از فکر کردن

نقل از سالنامه وزین توفیق سال 1349