دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
بدون شرح
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

موی اندر شیر خالص زود پیدا میشود

عیب پاکان زود بر مردم هویدا میشود