دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مجلس ترحیم در قزاقستان
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

هر شهری ممکن است اداب و رسوم مختص خود را داشته باشد همچنین ممکنست آداب و رسوم شهر با روستا متفاوت باشد ولی یکسانیهایی ممکنست باشد در قزاقستان من به مراسم مجلس عزای یک روحانی که برادرش در اثراستشمام گاز ذغال مرحوم شده بود به روستای محل سکونتشان رفتم حوالی ساعت 12 ظهر به درب منزلشان رسیدم تعدادی از مردم در حال خروج بودند و تعدادی هم در صف ورود من هم قاطی جمعیت شده و در صفی واحد بطرف درب منزل صاحب عزا حرکت کردیم در جلودرب حیاط ایستاده بودند بعد از مصافحه و گفتن تسلیت وارد حیاط ان خانه شدیم مشاهده کردم که در حیاط دو ردیف میز گذاشته شده بود و دور ان الوارهایی را روی پایه هایی اهنی گذاشته بودند روی الواردر یکطرف میز در حیاط که هواهم بشدت سرد بود به همراه بقیه نشستمدر روی میز نان محلی خودشان-بیسکویت- شکلات- اب نبات-شیرینی-حلوا- ترش یجات-پیاله- قوری محتوی چای—مویز-بادام زمینی-پرتقال-سیب-شیرینیهای سه گوش- برنج قاطی هویجو گوشت بود – فاتحه ای خواندیم و میهمانان سرگرم تناول شدند-در اینجااز دیس خبری نیست برای هر دونفر یک دوری غذا با دوقاشق میاورند و هرکدام از گوشه ای میخورند –بعد از اینکه میهمانان غذایشان را خوردند و از سایر محتویات سفره هم تناول کردندبا خواندن دعا و نثار فاتحه ای به روان در گذشته هر کدام از گوشه ای فرارفتند .این بود مشاهدات من از مجلس ترحیمی که در روستای یکی از کشورهایی برگزار شد که چندین دهه زیر سلطه کمونیسم بود