دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
هماتولوژی
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

مواد ضد انعقاد خون

ANTICOAGULANT AGENTS
برای انجام آزمایشهای هماتولوژی نیاز به خون با ماده ضد انعقادی داریم .

 زیرا خون لخته در بخش هماتولوژی باید دور ریخته شود

 

متداولترین مواد عبارتند از

1-       اتیلن دی امین تترا استیک اسید یا ایی دی تی ا  EDTA

2-       هپارین

3-       اکسالات مضاعف امونیوم و پتاسیم

4-       سیترات سدیم

5-       فلورید سدیم

محلول اسید سیترات دکستروزACD